Estratègia digital per a Pimes en temps de covid

estrategia-digital-per-a-pimes-en-temps-de-covid-impulsora-digital-igualada

La pandèmia ha suposat un abans i un després per a les empreses del nostre país, provocant una acceleració de la digitalització de les pimes. Tot i amb això, i malgrat que el 98% dels consumidors afirma que és molt important que una Pime disposi d’una pàgina web pròpia, el 78% de les pimes espanyoles i autònoms no disposa d’una pàgina web; segons l’estudi sobre la digitalització de les pimes i els autònoms del nostre país al 2020 realitzat per GoDaddy. 

Aquestes dades posen de manifest que existeix un enorme bretxa digital. Si bé, aquest problema no és nou, el covid19 ha fet que, d’una banda, els consumidors adoptin de forma més ràpida nous canals i tecnologies i, de l’altre, que les empreses que no estaven digitalitzades, hagin hagut de fer un esforç extra posar-se al dia tecnològicament.

Per a reduir aquesta escletxa, les Pimes han de posar el focus en l’estratègia digital per tal de pujar-se a la onada de la digitalització i, aprofitar, així, les oportunitats que aquesta ofereix en els temps actuals.   

Què és l’estratègia digital en l’àmbit empresarial?

Segons la Wikipedia, el concepte estratègia té origen militar i feia referència a l’art de guanyar la guerra. Avui en dia, però, pren un altre significat: essent un pla que ens permet aconseguir els objectius que prèviament ens hem fixat. En el món dels negocis, l’estratègia empresarial és el conjunt d’accions que alineen les metes i els objectius d’una organització. Mentre que l’estratègia digital es basa en emprar la tecnologia i els medis digitals en tota l’empresa tan de forma interna com externa. Aquesta, però, sempre ha d’apuntar en la mateixa direcció que els objectius generals. 

Arribats en aquest punt, entra en joc el màrqueting digital. El màrqueting digital és l’aplicació de l’estratègia digital de portes cap a fora, és a dir, de l’empresa al client. Com arribem als nostres clients? Com ens diferenciem de la competència? De quina manera aportem valor als nostres clients? D’aquesta manera, el màrqueting digital és fonamental per al desenvolupament de la teva estratègia digital, ja que et permetrà assolir els objectius que t’has fixat optimitzant els teus recursos. Per exemplificar-ho: un objectiu pot ser aconseguir més visites al lloc web i una estratègia és el posicionament web. Per tant, l’objectiu és el què volem aconseguir i l’estratègia és el com ho aconseguirem.

En resum, l’estratègia digital és l’equivalent a l’empresarial, però enfocada a assolir els reptes que planteja l’entorn digital. A pesar d’això, avui en dia l’estratègia digital cada vegada té un pes més gran dins de les Pimes. Tant és així que moltes empreses l’han incorporat en la seva cadena de valor. Dins del context actual de pandèmia, les estratègies de màrqueting digital juguen un paper clau per a comunicar i comercialitzar els productes i/o serveis a l’exterior.    

7 estratègies de màrqueting digital per a Pimes en temps de covid

Les principals estratègies de màrqueting digital que les Pimes tenen al seu abast per aconseguir els seus objectius i fer front als reptes que planteja el covid19 són les següents:  

  • Crear una pàgina web. Un lloc web vindria a ser l’aparador de la teva empresa en el món online. La pàgina web és l’estratègia per excel·lència en màrqueting digital i hauria d’estar en el centre del teu negoci, ja que és el punt principal de contacte amb els consumidors. Malgrat que és una condició necessària disposar d’una pàgina web, no és suficient. Què vull dir amb això? A Internet hi ha milers i milers de pàgines, per a què la nostra pàgina sigui visible, destaqui i converteixi usuaris en clients, cal que l’acompanyem d’alguna de les altres estratègies digitals que s’esbossen en aquest article.
  • Obrir un ecommerce. En el cas de les Pimes que venen directament al consumidor final (això és B2C), obrir una botiga online pot ser una bona opció si el què es busca és oferir productes i/o serveis a qualsevol persona independentment d’on es trobi ubicada. De la mateixa manera que amb la pàgina web, no n’hi ha prou amb obrir un ecommerce a Internet per a vendre. De forma que, cal invertir en altres estratègies de màrqueting digital per aconseguir que els usuaris que ens visiten es converteixen en compradors.  
  • Realitzar campanyes SEM. Quan parlem de SEM ens referim a pagar per aparèixer en les buscadors. La diferència entre SEO i SEM és que, el primer, és un posicionament orgànic o natural mentre que, el SEM són campanyes de publicitat pagades. El SEM és una estratègia  puntual que et pot ajudar en moments concrets (per ex: Black Friday, Nadal, Setmana Santa, etc.), però no és recomanable allargar-la en el temps. És millor treballar el posicionament natural de la pàgina i anar guanyant posicions poc a poc.
  • Posar en marxa l’inbound màrqueting o, el que és el mateix, el màrqueting de continguts. El màrqueting de continguts fa referència a proporcionar continguts de qualitat i valuosos per al teu públic objectiu. Aquesta tècnica té com a objectiu atraure usuaris per mitjà de continguts que aporten valor i convertir-los en prescriptors de la nostra marca o negoci. El blog, les xarxes socials i les newsletters són els canals per antonomàsia per a comunicar-nos i fer difusió dels nostres continguts.
  • Implementar el màrqueting d’afiliació. La darrera estratègia digital és el màrqueting d’afiliació. Aquesta estratègia es basa en la consecució de determinats resultats o accions. Els afiliats (empreses, llocs web, entre altres) s’encarreguen de publicitar als comerciants (botigues, anunciants, proveïdors de serveis) a través de la col·locació de banners (petites tanques publicitàries) en el seu lloc web. Si una persona fa clic en un banner, l’afiliat s’enduu una comissió prèviament acordada. Per a què sigui una estratègia fructífera, cal buscar un afiliat que tingui un públic objectiu similar al teu i que, per tant, els seus clients puguin esdevenir clients teus. 

 

Aquestes són, doncs, les 7 principals estratègies de màrqueting digital que has aplicar a la teva Pime per tenir èxit en els temps actuals de pandèmia. Això no vol dir que hagis d’implementar totes les 7 estratègies, sinó que cada negoci i sector té les seves particularitats i una estratègia pot funcionar en un determinat sector, però no fer-ho en un altre. I a la inversa. 

A banda d’això, també cal avaluar el cost d’oportunitat de posar en marxa una estratègia, ja que no és adient, per exemple, implementar una estratègia de màrqueting de continguts durant dos mesos i després deixar que caigui en l’oblit, ja que el teu negoci tindrà una mala reputació. 

En conclusió, et recomano que seleccionis aquelles estratègies que puguis afrontar en termes d’inversió i consum de recursos. I, el que és més important, no et quedis en el primer pas, el de l’implementació, sinó que és necessari que vagis una passa més enllà: medeix, aprèn i torna a començar. L’èxit està en aprendre dels errors.