Gestió de les xarxes socials d'una Psicòloga

Disseny d’una estratègia de màrqueting de continguts enfocada a enfortir la seva imatge com a professional de la Psicologia a través de la generació de continguts de valor a les xarxes socials. 

La Montse Martí, psicòloga d’Igualada, em va contactar perquè volia enfortir la seva imatge com a professional de la Psicologia, així com fer difusió de les conferències, xerrades i cursos que realitza. 

Abans de començar la gestió de les xarxes de la Psicòloga, el què cal fer, prèviament, és dissenyar un Pla de màrqueting de xarxes socials. Per què? Perquè ens ajuda a saber on estem i a on volem anar. Així doncs, el primer és analitzar la presència a dia d’avui en les diferents xarxes socials per tal de veure què està funcionant i què es pot millorar, identificar el públic objectiu i conèixer què està fent la teva competència.

Una vegada s’ha dut a terme aquest anàlisi, el següent pas és dissenyar una estratègia de màrqueting de continguts per a les xarxes socials. De manera que, de forma conjunta amb el client/a és defineixen els objectius que es volen aconseguir. Aquests poden ser, per exemple: fidelitzar els clients actuals i atraure’n de nous.

Només amb l’estràtegia dissenyada juntament amb els objectius ben definits, es passa a la gestió de les xarxes socials: planificant la generació de continguts, publicant-los, dinamitzant la comunitat i monitoritzant els resultats. 

Resultats obtinguts: 

  • Generació d’una comunitat de seguidors/es.
  • Augment de la notorietat de marca.
  • Increment del tràfic web.

Altres treballs

Treballem junts per fer crèixer el teu negoci

Si ets emprenedor/a, autònom, empresa o tens un petit negoci i necessites donar un impuls al teu projecte, estic totalment oberta a escoltar-te!